Блог

1

Защо държавният дълг не се увеличава?

01 февруари 2016 г., в. 24 часа

Георги Ангелов

 

Държавен дълг, % от БВП

държавен дълг, % от БВП

В ПОСЛЕДНИЯ работен ден на януари правителството публикува няколко ключови фискални данни. Най-голямо внимание привлече бюджетната статистика за януари 2016 година, която показа, че държавният бюджет е отчел рекорден бюджетен излишък – надминавайки дори предкризисните времена. Данните за дефицита през цялата 2015 г., който е по-нисък от планирания, също бяха отразени. Почти никой не обърна внимание на третата ключова статистика – а именно за държавния дълг. Тя обаче е най-изненадваща.

1

Възможен ли е растеж от 4,5%

13 януари 2016 г., в. Труд

Георги Ангелов

През миналата седмица премиерът Бойко Борисов обяви, че постигнатият през миналата година икономически растеж от 3% не е достатъчен и страната ще се стреми към 4,5% през новата година. Вицепремерът Томислав Дончев подкрепи тази амбициозна цел, финансовият министър също смята, че има възможност за по-висок растеж спрямо официалната макроикономическа прогноза от есента, която залага 2,1% повишение на икономиката…

0

Реформата за „плоския“ данък в България води до намаляване размера на сивата икономика

Последната статия на гл. ас. д-р Александър Василев, озаглавена “Ползите от въвеждането на пропорционалното данъчно облагане, базирано на модел на общо икономическо равновесие и сектор на сива икономика: опитът на България с реформата за „плоския“ данък от 2008 г.”, бе публикуванa наскоро в научното списание за икономика Economic Change and Restructuring: Empirical and Policy Research on the Transitional and Emerging Economies. (http://link.springer.com/journal/10644/48/2/page/1). Списанието, което се публикува от Спрингeр, е престижно и международно признато издание.

0

Въвеждането на пропорционалното данъчно облагане на доходите в България през 2008 г. подпомага икономическия растеж.

 

Научният доклад на гл. ас. д-р Александър Василев във връзка с приемането на пропорционалното данъчно облагане на доходите за физическите лица и малки предприятия в България, “Ефектът върху благосъстоянието в следствие реформата за пропорционално подоходно облагане: опитът на България”, наскоро бе публикувано в престижното научно списание по икономика Eastern  European  Economics (http://www.tandfonline.com/toc/meee20/current).

0

Често се цитира числото 1 милиард лева. Някои казват, че това е малко – други казват, че това е много. И едните, и другите грешат, защото това число не е вярно.

Отваряме отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2014 година и разглеждаме разходите по функции. От консолидирания бюджет на държавата за функцията “Полиция, вътрешен ред и сигурност” са похарчени 1 594 783 900 лв – или почти 1.6 милиарда лева.

0

Сегашната ситуация е нетърпима дори за самите служители, но парите за персонала се разпиляват

Георги Ангелов – 6 ноември 2015, в. 24 часа

 

РЯДКО се случва министърът на финансите лично да се заеме да предлага реформи в едно или друго министерство – това обикновено е запазена територия за ресорния министър. В случая с МВР обаче има основание да се намеси.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5095119

 

0

 

Бюджет 2016: Подобрение, но и много въпроси

Георги Ангелов

Клуб Z, 29 октомври 2015 г.

 

В понеделник Министерството на финансите изненадващо публикува проекта за държавен бюджет за 2016 г. Казвам изненадващо, тъй като дългогодишната практика е проектобюджетът първо да се дава на тристранката, след това да се приема от правителството и да се публикува едва когато влезе в парламента, някъде в началото на ноември. В този смисъл имаме подобрение, тъй като за разлика от предишни години обществото има възможност да прочете и обсъжда бюджета още преди тристранката. Една ненужна привилегия на синдикати и работодатели беше отменена.