Блог

2

1. Новопостъпващи на пазара на труда

Най-голямата промяна е свързана с автоматичното “записване” в НОИ на всички, които не си изберат частен пенсионен фонд в рамките на една година от започване на работа. Това решение (или липса на решение) е окончателно и не може да се променя – т.е. веднъж записан в НОИ един човек е вечно осигурен там, т.е. плащаните от него 5% допълнително пенсионно осигуряване ще влизат в държавния бюджет до края на трудовия му стаж.

2

След толкова години на стагниращ пазар на труда и безбройни доклади на Европейската комисия смятах, че държавата и политиците най-после са научили какъв е проблемът и ще тръгнат да го решават. Вместо това, Ивайло Калфин ни предлага да продължим по същия “сигурен” и вреден път на претоварване на пазара на труда с все нови и нови тежести (увеличение на минимални и максимални прагове, мин.заплата, осигуровки и пр.).

1

Вчера завърши одитът на 130-тне най-големи банки в еврозоната, извършен от Европейската централна банка заедно с националните централни банки и външни одиторски фирми и консултанти. Заедно с одита беше извършен и стрес тест за устойчивост при икономически шокове.

Най-интересните резултати:

– Бяха установени допълнителни лоши кредити за над 136 милиарда евро, за които ще бъдат начислени съответни обезценки (провизии)