Материалите от Блога за икономика могат да се препечатват свободно при следните условия:

– посочване на автора на съответния текст

– упоменаване на Блога за икономика като източник, включително чрез линк към ikonomika.org