Георги Ангелов

Георги Ангелов е старши икономист в Институт “Отворено общество”.

Член е на Американската икономическа асоциация. От 2009 до 2014 е заместник-председател на управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.  Основател е на Блога за икономика.

Основните му интереси са свързани с фискална  политика, реформи и икономическо развитие.

e-mail: ikonomika@ikonomika.org