0

Според Световната банка:

1. Високо данъчно бреме – колкото по-високо, толкова по-ниска заетост сред младежите. Това се илюстрира и от графиката по-долу

2. Негъвкав пазар на труда и негъвкавост на работното време

3. Висока минимална работна заплата – колкото по-висока, толкова по-малко заетост сред младежите. В България минималната заплата е сред най-високите в региона

(Източник: World Bank EU8+2 Regular Economic Report September 2007, Part 2: LABOR MARKETS IN EU8+2: FROM THE SHORTAGE OF JOBS TO THE SHORTAGE OF  SKILLED WORKERS)


Няма коментари