1

Ей-това е безочие:

С въвеждането на единния пропорционален данък или т.нар. плосък данък може да отпадне необходимостта от подаване на данъчни декларации. Един от възможните варианти е данъкът да бъде удържан от работодателя, както в момента се прави с авансовия данък по авторски и граждански договори, който е 15 на сто.

Данъчните въстанаха срещу идеята да се премахнат данъчните декларации за граждани като работодателите бъдат задължени да плащат десятъка вместо тях. Пожелали анонимност техни представители реагираха остро пред "Монитор": "Вие луди ли сте с тази идея, вземате ни хляба!" Премахването на процедурата по подаване и приемане на данъчни декларации би оставило голяма част от бирниците без работа и те ще бъдат съкратени. По данни от Националната агенция по приходите, управлявана от Мария Мургина в НАП работят 8000 души. (Монитор)

Виждали сме искания за привилегии и специално третиране и от други групи в страната – има цяло рубрика "привилегии" в този блог. Но този път нещата са ескалирали още повече, като данъчните въобще не са си дали труд да измислят някакво благовидно оправдание за замаскиране на личния си интерес. И защо да го правят – като виждат, че така се действа в България. Може би така е и по-добре. По-добре е да виждаме нещата в истинския им, реален вид, а не замаскирани като мислене за обществения интерес.

Красен Станчев не е оптимист:

Не виждам как при сегашния начин на коване на закони ще се премахнат данъчните декларации. Печално известен е фактът, че у нас данъчните закони се правят от данъчната администрация. След това чиновническите идеи за развитие на системата минават през парламентарната Комисия по бюджет и финанси и влизат в пленарна зала абсолютно необезпокоявани и без професионално и задълбочено обсъждане. Така данъчната администрация прави законите, които после ще изпълнява. Познайте в чий интерес.Скрий коментарите1 Коментар

  • Георги Чернев

    Не трябва да сме съвсем черногледи относно промените в НАП. Привеждам като доказателство следната статия публикувана в сайта на Софийска камара относно промените в НАП : “На 5 април 2007 г Софийската камара написа в своя сайт, че е „необходима обществена дискусия за дейността на НАП. Дали там да се извъшва преструктуриране; Дали да се публикуват т.н. вътрешни инструкции; Дали шефове на НАП като този в Бургас г-н Недялко Киров могат да опъват данъчен чадър или да наблюдават как техни служители не спазват закона и други въпроси следва да се обсъдят. Софийска камара счита, че приходите в бюджета тази година са застрашени както по линия на ДДС, така и на акцизите и дейността на Митницата. Без експертна и консултантска помощ на Краун Ейджънс, които разполагат и с мрежа от бюра в Европа, загубите за бюджета ще са по-големи от очакваните. Този въпрос се подценява от МФ. Meiiapooll.bg съобщи, че левицата е спряла планираните от председателя на Националната агенция за приходите (НАП) Мария Мургина структурни промени в агенцията. Шефът на бюджетната комисия Петър Димитров е заявил, че въпросът е политически, защото пред НАП минават над 10 милиарда лева от държавните приходи. Тази година е рискова за събираемостта на приходите, особено на тези от ДДС Левицата не прие обясненията на Мургина как са харчени парите за изграждането на сграда на НАП. Идеята за преструктуриране се подкрепя от НДСВ и ДПС. Милен Велчев аргументира необходимостта от по-рационално използване на ресурсите на цялата данъчна администрация, в която работят близо 8 хиляди души”. Пет месеца по-късно към НАП се създаде Консултативен съвет, който вече проведе първото си учредително заседание. Участниците в него в т.ч. Софийска камара си дадоха своите предложения. Софийска камара е предложила две теми, които да бъдат обсъдени. Едната е сързана с големия брой платежни нареждания, които се попълват от фирмите за наетите по трудов договор. В момента те са седем платежни нареждания – ДОО, ГВРС, ТЗПБ, ЗО, ДОД. Тази тема отговаря на критериите, които приехме за теми, които да се обсъждат в Консултативния съвет – Обществена значимост. Обхвата е над 300 х.фирми, които всеки месец пишат платежни нареждания за НАП. Милиони левове всеки месец фирмите плащат на банките под формата на комисионни за тези преводи. Ще се намали времето, което бизнеса отделя за държавата. По тази тема, Софийска камара има уверение от НАП, че ще се въведе многоредово платежно нареждане. Въпросът е Кога ще стане това и ще се намалят ли разходите на бизнеса за преводи? Другата тема, която Софийска камара предложи на НАП е тази за уеднаквяване на практиката за третирането на медицинските доброволци у нас с тази в ЕС. На второто заседание ще има яснота кои теми ще се гледат и колко заседания ще проведе съвета. Въпросът ще има ли нов договор с Краун Ейджънс вече е решен положително. По темата за шефа на НАП Бургас също настъпи развитие – той е уволнен. Софийска камара счита за нормално НАП да излезе с повече информация по случая. По наша информация по време на летните проверки в курортите около Бургас са изпратени данъчни от страната, които са се натъкнали на чадъри и корупционни практики от данъчните в Бургас т.е. Киров си знае за какво е уволнен. Въпросът е дали обществото и данъчните в цялата страна ще го разберат и ще се вдигнат ли чадърите?”.