0

Защо външният дълг се топи?

Експортът на стоки достигна 23 милиарда евро през 2016 г.

https://trud.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3-%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8/

 


Няма коментари