0

Либертарианство, свобода и замърсяване

Някои смятат, че в свободното (либертарианското) общество и в свободния пазар няма държавна намеса, няма държавни регулации, няма акцизи и глоби за замърсяване – съответно всеки може да прави каквото си иска. Например, да замърсява въздуха.

Нищо подобно. Ето защо:

“Всякакви подобни емисии, които нараняват човек или неговата собственост представляват посегателство срещу частната собственост…”

“Замърсяването на въздуха е също такова посегателство както да подпалиш къщата на някой човек или да го нараниш физически.”

“Либертарианското решение на проблема със замърсяването на въздуха е да се използват съдилищата, за да се борят и предотвратяват такива посегателства.”

“Традицията на common law признава валидността на колективни искове, чрез които няколко пострадали могат да съдят замърсител от името на всички останали пострадали.”

“Основната функция на правителството – съдилищата и полицията – е да спират посегателствата…”

“Единственият изход е замърсяващите да бъдат накарани да спрат – и съответно да започнат да използват технологии, които не замърсяват.”

“Ако замърсяването на въздуха бъде позволено, няма да има никакви стимули за разработване на незамърсяващи технологии.”

“Замърсяващият двигател може да бъде изцерен чрез някакви нови изобретения или заменен от незамъсяваща машина като дизел, газ, пара или от електрически автомобил.”

 

цитати от текст на Мъри Ротбард от 1973 г., препечатан наскоро от Института Мизес

https://mises.org/library/libertarian-manifesto-pollution


Няма коментари