0

Този материал е откъс от книгата „Плосък данък в България – предистория, въвеждане, резултати”

http://ime.bg/bg/articles/ploskiyat-danyk-kulminaciya-na-pragmatini-danyni-reformi/

 


Няма коментари