0

 

За държавния дълг годината започва добре – в смисъл, че дългът намалява. Според статистиката през януари Министерството на финансите е изплатило стари дългове за 480 милиона лева, а е взело нов дълг 50 милиона – т.е. нетно дългът намаля с над 400 млн. лв. само за месец.

По мои изчисления през февруари тенденцията продължава с 356 млн. лв изплатени стари дългове и 60 млн. взети нови дългове – т.е. нетно почти 300 млн. лв. намаление за февруари. През юли предстои също голямо плащане на стари дългове – 1.9 милиарда лева (налични във фискалния резерв), което ще продължи тенденцията на намаление на държавния дълг.

Ако се спазва законът за бюджета за 2017, към края на годината държавният дълг ще намалее до около 26% от БВП – което ще е първото голямо намаление на дълга за последното десетилетие.

Източник: МФ и БНБ, *изчисления на автора

 


Няма коментари