0

Най-голямо увеличение на минималната заплата – в България. Това показват данните на Евростат за последното десетилетие. Румъния е на второ място, Словакия на трето.

Ако увеличението на минималната заплата беше някаква панацея за икономическо развитие, трябваше през последните 10 години България да се е превърнала в икономическо чудо и всички да сме забогатели. А то нищо подобно не стана – по-голямата част от десетилетието беше тежка стагнация.

Минималната заплата не е панацея за икономическо развитие и не е ясно защо около нея се водят постоянни дебати, а се забравя най-важното: Забогатяването се постига с инвестиции, производство, износ и икономически растеж. Когато има висок растеж на икономиката и заплатите ще растат далеч по-бързо. В тази посока трябва да се фокусират усилията.

 

Eurostat, National minimum wages in the EU, 10 February 2017

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7860532/3-10022017-AP-EN.pdf/b5027315-0570-45df-9eb6-0cfda2f13dbc


Няма коментари