0

Според НСИ заетите в обществения сектор на икономиката са 687 хиляди души по данни от третото тримесечие на 2016 г. Boyan Yurukov не харесва това число, защото не всички в обществения сектор си получават заплатите от бюджета. Той частично е прав – числото 687 хиляди включва както работещите за държавата, така и работещите за държавни предприятия (а някои от тези предприятия се справят сами, на пазарен принцип). Затова ще направим друго изчисление, базирано на бюджетни данни.

(Допълнение: трябва да се отбележи, че бройката от 687 хиляди заети в обществения сектор не са включени военните. Така че реално числото е над 700 хиляди.)

Според отчетни данни на МФ разходите за заплати в консолидирания държавен бюджет са 4.55 милиарда лева за 2014. По данни на НСИ средната годишна заплата в обществения сектор за 2014 е 10654 лв. Като разделим разходите за заплати на средната заплата получаваме приблизителна оценка от 427 хиляди души – това са хората на (директна) заплата от бюджета.

Но това не е всичко. Структури извън бюджета също получават голяма част от финансирането си от държавата (държавните железници са такъв пример с преобладаващо държавно финансиране – но не са единствени; Евростат включва 130 юридически лица, освен БДЖ, с преобладаващо държавно финансиране). Включвайки поне частично и тази заетост, можем да достигнем до една груба оценка от около 500 хиляди души на бюджетна издръжка.


Няма коментари