0

Българската макроикономическа асоциация обявява конкурс за двама млади учени – икономисти, които ще участват в Шестата среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия) от 22 до 26 август 2017 г.

Разходите по участието им ще се покрият поравно от БМА и фондация Линдау.

Срокът за кандидатстване е 21 ноември 2016 г.

Кандидатите трябва да са докторанти или завършили докторска степен в рамките на 5 години, или млади и висококвалифицирани икономисти от централни банки и финансови институции. Те трябва да са на възраст до 35 години, да пребивават постоянно в България, да не са участвали в предишни срещи на Линдау и да владеят английски език.

Пълните условия на конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани тук (pdf).

http://www.bma-bg.org/bg/announcements/lindau-announcement2017


Няма коментари