0

Често се цитира числото 1 милиард лева. Някои казват, че това е малко – други казват, че това е много. И едните, и другите грешат, защото това число не е вярно.

Отваряме отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2014 година и разглеждаме разходите по функции. От консолидирания бюджет на държавата за функцията “Полиция, вътрешен ред и сигурност” са похарчени 1 594 783 900 лв – или почти 1.6 милиарда лева.

От тези средства, малко над 1.4 милиарда са включени в държавния бюджет, 23 млн. лв. са в общините, а 169 млн.лв. са еврофондове (тук се включва и кофинансирането от националния бюджет).

Делът на МВР е близо 90% – остатъкът отива за ДАНС, ДАТО (подслушване), разузнаване, НСО, общини и пр.

 

Отбрана и сигурност – 3.3 милиарда лева:
– Отбрана – 0.95 милиарда лева
– Полиция, вътрешен ред и сигурност – 1.6 милиарда лева
– Съдебна власт – 0.53 милиарда лева
– Администрация на затворите – 0.12 милиарда лева
– Гражданска защита, бедствия, аварии – 0.11 млрд.лв.


Няма коментари