4

Чуждите инвестиции определено се увеличават, въпреки че на фона на 12-кратен спад от 2008 до 2011 увеличението не изглежда твърде внушително. Все пак, от най-ниската точка в средата на 2011 до момента растежът е над 100%. 


Чужди инвестиции, млн.евро за 12 месеца


Източник: БНБ


Скрий коментарите4 Коментара

 • mick

  Ей колко много чужди инвестиции сме имали едно време.. какво е направено с тях? къде са инвестиционните обекти сега? Даже би могло да се направи една таблица по години – година – инвестиции, какво е направено с тях.

  Щото само колко пари са хвърлени не е интересно, важното е какво е направено с тези пари. И как тези пари след това печелят нови пари.

 • Господин Гюров

  Парите на англичаните, които си купиха къщи из България, влизат ли в графата “чужди инвестиции”?

 • Мислещ

  А финансовите инструменти? Или те се брояха за внос?

 • Лъчезар Богданов

  Платежният баланс отчита финансови потоци между резиденти и нерезиденти, и съответно – тяхното основание. Ако един превод влезе от френска банка към клиент на българска банка с основание “плащане за мебели”, това е износ на стоки, ако основанието е “резервация за хотел” е износ на услуги, ако е “плащане за покупка на имот” или “плащане за покупка на акции или дялове” е пряка инвестиция, и така нататък.
  Това – съвсем грубо казано.
  Съвсем друг е смисълът на “инвестиция”, разбирана като “формиране на основен капитал”. Тук се отчитат разходите за придобиване на дългограйни активи на предприятията. Ако едно предприятие продаде на друго машина или сграда, нетният ефект е нулев (ако приемем, че са водили счетоводство по пазарна стойност). Ако се построи нова сграда, това е вече е капиталообразуване.