Данъци

0

В края на август Европейската комисия излезе с решение, че американската компания Apple е получила незаконна държавна помощ от Ирландия под формата на данъчни облекчения. Решението предизвика истински медиен фурор, и то не защото е публикувано през август, когато медиите страдат от суша за новини. Причината е в сумата: 13 млрд. евро плюс лихви за 10-годишен период (общо близо 19 млрд. евро). Тя ще трябва да бъде платена под формата на данъци.

0

Реформата за „плоския“ данък в България води до намаляване размера на сивата икономика

Последната статия на гл. ас. д-р Александър Василев, озаглавена “Ползите от въвеждането на пропорционалното данъчно облагане, базирано на модел на общо икономическо равновесие и сектор на сива икономика: опитът на България с реформата за „плоския“ данък от 2008 г.”, бе публикуванa наскоро в научното списание за икономика Economic Change and Restructuring: Empirical and Policy Research on the Transitional and Emerging Economies. (http://link.springer.com/journal/10644/48/2/page/1). Списанието, което се публикува от Спрингeр, е престижно и международно признато издание.

0

Въвеждането на пропорционалното данъчно облагане на доходите в България през 2008 г. подпомага икономическия растеж.

 

Научният доклад на гл. ас. д-р Александър Василев във връзка с приемането на пропорционалното данъчно облагане на доходите за физическите лица и малки предприятия в България, “Ефектът върху благосъстоянието в следствие реформата за пропорционално подоходно облагане: опитът на България”, наскоро бе публикувано в престижното научно списание по икономика Eastern  European  Economics (http://www.tandfonline.com/toc/meee20/current).

8

Разглеждайки данните за държавния бюджет за август 2013 година забелязвам следния интересен факт – докато данъчните приходи в републиканския бюджет почти не се увеличават (растеж от 0.12% на годишна основа), приходите от осигуровки се увеличават с доста високи темпове (10.3%). Този растеж е значително по-висок отколкото през предходната година когато осигуровките отбелязаха едва 1% годишен растеж.

Какво се случва?


Сякаш всеки ден от БСП предлагат да се увеличи нов и нов данък. С темпото, с което действат, съвсем скоро социалистите ще стигнат до ставките от 90-те години, които бяха една от основните причини за драстичното увеличение на сивата икономика по онова време. Може би за някои твърди хардлайнери лозунгът “Да се върнем към времето на Жан Виденов” звучи добре, но едва ли някой данъкоплатец наистина си спомня за онова време с добри чувства.

Мисля, че си заслужава още веднъж да обърна внимание към книгата на Вито Танци за променящата се икономическа роля на държавата през последния век (Government versus Markets: The Changing Economic Role of the State).

Книгата дава много данни за промените и развитието на взаимоотношенията между пазара и държавата и тук ще отбележа една от таблиците от книгата, за държавните разходи като дял от БВП.

КНСБ произведе поредно доказателство за вече утвърдения факт, че синдикатите не могат да смятат. Този път става въпрос за данъка върху финансовите транзакции.

 

Ето изчисленията на КНСБ:

12 европейски държави са подкрепили въвеждането на такъв данък [данък върху финансовите транзакции], сред които Германия, Франция, Испания, Италия, Полша. Този налог ще натовари финансовия капитал, който е виновен за кризата, в която сме вече пета година, заяви президентът на КНСБ. Според него в бюджета от догодина ще влязат 180 млн. лв., ако той се въведе от 1 януари.