Бизнес среда

Тъкмо Световната банка ни похвали за намалението на осигурителната тежест и вече влезе в сила увеличението им. Явно международните институции не могат да реагират достатъчно бързо, за да отразят в реално време хаотичните действия на нашето правителство.Източник: Paying Taxes 2011. The global picture


2

Няколко интересни графики от ноемврийския доклад на Световната банка за десетте нови страни членки на ЕС.

1. По-добрата бизнес среда и по-високият икономически растеж са свързани

Страните с по-добра бизнес среда забогатяват по-бързо

 2. Естония и България имат най-добре капитализирани банкови системи в региона – т.е. банките имат повече собствен капитал, вложен от собствениците, и при нужда могат да понесат значителни загуби без да фалират


Излезе новото издание на класацията на Световната банка за бизнес средата – Doing Business 2011 (с малко променена методология).

1. България е на 51 място, както и миналата година, и въобще не се е придвижила напред. Естония е на 17 място.

2. България е на едно от последните места в ЕС – 23 място. Естония е на първо място сред новите страни членки на ЕС.

Драстичното намаление на първоначалния капитал на ООД [от 5000 лв] на 2 лв. не доведе до бум на нови дружества, отчита агенцията [по вписванията]. От 16 октомври 2009 г., когато влезе в сила поправката в Търговския закон, до края на януари са регистрирани 11 716 нови ООД – с 201 по-малко спрямо същия период на предишната година.


Има само един проблем с Kindle – огромната (макар и еднократна) загуба на време за разправии с безумно организираната митническа агенция.

Светла пише:

  • Загубени 5 часа
  • Взаимодействие с петима служители в митницата, които почти нищо не вършат
  • Платени 15.40 лв. за услуги, които трябва да се предоставят от митницата – страхотен начин за „изнасяне на административни услуги към частния сектор"! Който го е измислил, трябва да е много доволен.
8

В приетата от правителството Средносрочна фискална рамка 2010-2013 има немалко заявки за реформи. Ето някои от тях (глава 4 от рамката).

IV. ЦЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

Основната цел на икономическата и фискалната политика e повишаване благосъстоянието на населението в процеса на сближаване степента на икономическо развитие на България с тази на страните от ЕС.

Законопроекти за изменение на Търговския закон:

26 август
Петър Димитров (БСП) предлага минималният капитал за регистриране на ООД да се намали от 5000 на 2 лв.

27 август
Мартин Димитров (СДС) предлага минималният капитал за регистриране на ООД да се намали от 5000 на 100 лв.

27 август
Правителството (ГЕРБ) предлага минималният капитал за регистриране на ООД да се намали от 5000 на 2 лв.