Бизнес среда

5

Министерството на правосъдието пусна услуга за електронно свидетелство за съдимост. Тя работи добре, но има недостатък – таксата от 3 лв. се плаща само по банков път, т.е. не се приемат електронни плащания, плащания с банкова карта или SMS. По този повод, размених няколко имейла с министерството (помествам ги по-долу).

 

Първи email

Съобщение от формата за обратна връзка на услугата "Електронно свидетелство за съдимост".

7

България пада надолу (от 64 на 66 място) в класацията на Световната банка Doing Business (същата класация, която Симеон Дянков правеше когато беше в Световната банка). Класацията не е изчерпателна за всички проблеми на бизнес средата, но тенденцията не е добра дори за нещата, които се наблюдават директно. Средата за бизнес трябва да се подобрява, а не да се влошава!6

Агенцията по инвестициите се опитва да ни убеди, че трябва да даваме пари на инвеститорите, за да идват те да инвестират в България. Дава се за пример Сърбия, която "има агресивна политика" за привличане на чужди инвестиции. Дава се за пример и Турция.

Обаче, данните не потвърждават, че това са добри примери.

Източник: Световната банка

 

В класацията Doing Business 2012 на Световната банка (която се ръководеше от Симеон Дянков преди той да стане министър) челните места в региона са заети от балтийските страни и Словакия. България не е на първо място в региона по нито един от 10-те показателя.

Помните, миналата седмица някак си плахо дебатът се насочи към това как да се засили конкуренцията чрез намаление на пречките върху вноса на горива. В този блог, разбира се, тази идея горещо се подкрепя.

Тази седмица е точно обратното. Един журналист ми сподели, че на срещата между правителството, превозвачите и петролните компании са се обсъждали и допълнителни мерки – не само трите известни (мораториум, биогорива и запаси). Допълнителните мерки били насочени към насърчаване на потреблението на горива от Лукойл, за да паднела производствената цена на единица продукция на компанията

4

В писмо до Мартин Димитров Шел описва административни тежести, които ограничават вноса. Те са въведени от сегашното правителство.

“В страната практически оперира само една рафинерия за производство на петролни продукти. В същото време са налице редица административни бариери, препятстващи извършване на внос и вътрешнообщностни доставки.”

По-важните от тях са:

– сериозните технически и административни изисквания за регистрация на данъчен склад;

4

Като говорим за пречки пред вноса на горива, може би е добре да не пропускаме и другите сектори. Според годишното изследване Doing Business на Световната банка, в България има големи проблеми с бюрократични пречки пред вноса и като цяло пред външната търговия (България е на 108 място в света по този показател). Само при лицензионните режими (издаване на разрешение за строеж) България се нарежда по-зле – 119 място в света. Проблемът с административната тежест е широкообхватен в българската икономика.