Публични услуги

0

Години наред ни обясняваха, че здравеопазването е “недофинансирано” и затова е зле. Години наред увеличаваме и увеличаваме разходите за здравеопазване и стигнахме до сегашното положение: Според Евростат имаме най-големи здравни разходи от всички нови страни членки на ЕС – повече от Чехия, повече от Унгария, повече от Полша, повече от балтийските страни, повече от Хърватия, дори повече от Гърция и Кипър.

0

Често се цитира числото 1 милиард лева. Някои казват, че това е малко – други казват, че това е много. И едните, и другите грешат, защото това число не е вярно.

Отваряме отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2014 година и разглеждаме разходите по функции. От консолидирания бюджет на държавата за функцията “Полиция, вътрешен ред и сигурност” са похарчени 1 594 783 900 лв – или почти 1.6 милиарда лева.

От Кофас ми изпратиха статистика за неплатежоспособност в региона, която потвърждава някои стари подозрения.


ДържаваНорма на несъс-тоятелност 2011
  
България0.12%
Хърватия0.88%
Чешка република0.39%
Естония0.78%
Унгария3.43%
Латвия0.47%
Литва0.73%
Полша0.03%
Румъния3.47%
Сърбия13.86%
1

В понеделник Софийският градски съд реши да спре (до решаване на спора) вписването на искането на Алфа банк да придобие Икономедиа.

Само часове по-късно решението на съда беше публикувано на интернет страницата на Търговския регистър.

Как се случва тази бърза кореспонденция между институциите? Отговор ни дава придружителното писмо (също публикувано от Търговския регистър):В писмото пише: "Съдебният акт е изпратен по електронен път."

5

В своята интернет страница Софийска вода предлага възможност на гражданите сами да отчитат потреблението си на вода (самоотчет по интернет). Прекрасно, обаче има един проблем – когато дойде инкасаторът за да отчете ръчно водомерите, той не знае, че някой човек е подал самоотчет (Софийска вода не го е уведомила). Напротив, инкасаторът прави прилежно това, което са го натоварили, а именно търси всички живущи – един по един – за да им отчете водомерите. А понякога, ако му кажеш, че си подал самоотчет, те съветва убедително да не го правиш повече.

Конституционно дело № 4/2012 г., образувано на 18.06.2012г. по искане на омбудсмана на Република България, който е сезирал Конституционния съд за установяване на противоконституционност на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), свързан със събирането на вземания.

Омбудсманът твърди, че с този текст се "поставят в по-благоприятно положение само определени кредитори – държавни учреждения, общини и банки". Според него, това е остатък от тоталитарния режим когато икономиката не е пазарна.

Не искате да ползвате хартиени билетчета в София и искате да минете на електронни билетчета за градски транспорт? Може, но трудно и само частично. Ето защо.

 


1. Дали може да се закупи електронна карта за градски транспорт по интернет с доставка по пощата?

Не може.