Държавни компании

0

„Белене“ с нейните 1.3 млрд. лв. обаче ще постави скандален рекорд. Това налага най-после да се вземат мерки, така че веднъж завинаги да се пресече порочният начин за натрупване на квазидържавни дългове.

 

„Белене“ и трагедията на държавните Фирми

 

 

0

Днешен текст, който публикувах в Сега за последните промени в политиката:

Най-новата мярка за “спасяване” на ВМЗ-Сопот е показателна. Държавата просто налива 27.5 млн. лв., за да може да се платят заплатите на работещите там за няколко месеца. Но проблемите на ВМЗ си остават – предприятието не е станало по-ефективно, няма нито поръчки, нито нов собственик, нито пари за инвестиции, няма и промяна в начина, по който то се управлява. Тази инжекция само закърпва положението за кратко. А какво ще стане, когато тези 27.5 млн. лв. свършат?

Общо 7.7 милиарда лева са дълговете в държавния сектор на икономиката (вкл. общински компании) плюс още 2.1 млрд. пасиви на държавните банки. Т.е. дълговете на държавния сектор са сравними като обем с официалния правителствен дълг, който е около 12 млрд.лв.

Данните са от последните публикувани годишни финансови отчети (за 2011), с изключение на няколко компании, за които данните са от 2010 или 2012 (например ВМЗ, които не публикуват отчет). 

8

Държавните компании са толкова проблемни, че заслужават отделна рубрика – под името "държавен капитализъм".

Български пощи се класира първа в рубриката със загуба на повече от половината си пазарен дял само за 6 години.


Пазарен дял на Български пощи ЕАД


Източник: ИПИ, Либерализацията на пощенския сектор в ЕС и ефектите върху България


Не искате да ползвате хартиени билетчета в София и искате да минете на електронни билетчета за градски транспорт? Може, но трудно и само частично. Ето защо.

 


1. Дали може да се закупи електронна карта за градски транспорт по интернет с доставка по пощата?

Не може.


1

Европейската комисия публикува официално документа, с който се започва разследване на държавната помощ за БДЖ. Така или иначе, вече коментирахме "изтеклия" доклад още преди два месеца.

Проблемът остава същият – компанията БДЖ е загубила голяма част от пазарния си дял и в сегашния си вид е неефективна и финансово нестабилна.