Общи теми

6

Накратко няколко тези, които споделих на обсъждането на доклада New Lens Scenarios на Shell тази седмица. 

 

В единия сценарий на Шел се предвижда евтин и изобилен природен газ заради революцията на шистовия газ, а другия сценарий разчита на евтина енергия от соларни панели, която може да стане конкурентоспособна до края на десетилетието. Въпросът е, готови ли сме и как можем да се възползваме от реализирането на който и да е от тези сценарии?

2

Струва ми се, че покрай актуализацията на бюджета още по-ясно се виждат структурните проблеми, от които страда подготовката, изпълнението и отчитането на държавния бюджет. Актуализацията донякъде се възползва от, но в същото време и ярко подчерта най-лошите черти на бюджетната процедура.

 

1. Непрозрачни прогнози

Накратко, едно и също повишение на минималните прагове няма ефект в някои региони и има негативен ефект в други региони. Т.е. губят се работни места когато минималните прагове се повишават, особено ако повишението е еднакво за цялата страна.

 

 

 

Министерството на финансите публикува законопроект за актуализация на бюджета за 2013 г.  заедно с кратки мотиви – http://www.minfin.bg/bg/page/578

Какво забелязваме?

1. “Огромната дупка” в приходната част на бюджета, с която беше аргументирана актуализацията, се смали толкова много, че се оказа само около 290 млн.лв.

Дял на публичния сектор сред наетите в икономиката, %

Източници: OECD Government at a Glance 2011 и 2009, Национален статистически институт (България не е член на ОИСР и данните не са изцяло сравними); със * са отбелязани страните, за които данните са от 2005; В публичния сектор се включват както бюджетният сектор, така и държавните предприятия.

 

Macro Watch

 

Варианти за икономическа политика

Предимства и недостатъци

 

http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=597

 

Днес, 20 май 2013 г. групата Macro Watch публикува доклад на тема „Варианти за икономическа политика. Предимства и недостатъци“. Докладът е опит за подреждане, анализ и приоритизиране на идеи и предложения, насочени към икономически растеж , просперитет и намаляване на бедността в България.

2

БМА ще изпраща млади учени на среща с Нобелови лауреати по икономика

Български учени ще могат да вземат участие в срещи с Нобелови лауреати по икономика благодарение на споразумение, чийто български партньор е Българската макроикономическа асоциация. Още на следващата пета по ред среща с Нобелови лауреати по икономика през 2014 година ще могат да участват 2-4 млади учени от български университети и институти, като БМА и фондация Линдау ще покрият по 50% от разходите.