Общи теми

1

Вчера завърши одитът на 130-тне най-големи банки в еврозоната, извършен от Европейската централна банка заедно с националните централни банки и външни одиторски фирми и консултанти. Заедно с одита беше извършен и стрес тест за устойчивост при икономически шокове.

Най-интересните резултати:

– Бяха установени допълнителни лоши кредити за над 136 милиарда евро, за които ще бъдат начислени съответни обезценки (провизии)

6

Написах кратък текст с изчисления защо твърденията на Валери Найденов за плоския данък не са верни – получи се дълга, но интересна дискусия във фейсбук с участието и на В.Найденов, Георги Ганев и др.

https://www.facebook.com/georgiangelov/posts/10152245788308464?stream_ref=10

 

Днес в. 24 часа препечата текста – там беше публикувана и оригиналната статия на В.Найденов

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3296526

 

 

3

Посочените прогнози се отнасят за растежа на БВП и са актуални към ноември 2013 г.

 

Прогнози за Еврозоната

201320142015
Европейска комисия-0.41.11.7
Европейска централна банка-0.41.0
Survey of prof.forecasters (ECB)-0.41.01.5
Euro Zone Barometer-0.41.01.5
Средно-0.41.01.6