Общи теми

2

1. Новопостъпващи на пазара на труда

Най-голямата промяна е свързана с автоматичното “записване” в НОИ на всички, които не си изберат частен пенсионен фонд в рамките на една година от започване на работа. Това решение (или липса на решение) е окончателно и не може да се променя – т.е. веднъж записан в НОИ един човек е вечно осигурен там, т.е. плащаните от него 5% допълнително пенсионно осигуряване ще влизат в държавния бюджет до края на трудовия му стаж.

1

Вчера завърши одитът на 130-тне най-големи банки в еврозоната, извършен от Европейската централна банка заедно с националните централни банки и външни одиторски фирми и консултанти. Заедно с одита беше извършен и стрес тест за устойчивост при икономически шокове.

Най-интересните резултати:

– Бяха установени допълнителни лоши кредити за над 136 милиарда евро, за които ще бъдат начислени съответни обезценки (провизии)

6

Написах кратък текст с изчисления защо твърденията на Валери Найденов за плоския данък не са верни – получи се дълга, но интересна дискусия във фейсбук с участието и на В.Найденов, Георги Ганев и др.

https://www.facebook.com/georgiangelov/posts/10152245788308464?stream_ref=10

 

Днес в. 24 часа препечата текста – там беше публикувана и оригиналната статия на В.Найденов

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3296526